Klub Nádeje

Klub Nádeje

Milí priatelia,

žijeme v dobe, v ktorej nájsť si čas je niekedy veľmi ťažké. Denne sa stretávame s uponáhľanými ľuďmi, stále nás niečo ženie dopredu. Raz je to výborná pracovná príležitosť, výhodný obchod, či každodenné povinnosti.

V živote sú však aj situácie, ktoré nás v rýchlom tempe dokážu zastaviť. Niekedy len na chvíľu, inokedy na dlhšie. Takými sú práve nevyliečiteľné choroby, ťažké úrazy, smrť blízkych... U nás v liečebni je veľa pacientov s najrôznejšími chorobami a osudmi, možno vidieť ľudskú biedu a utrpenie. Často sú to ľudia, ktorí pred pár rokmi žili ako my, v plnom nasadení a ktorí chceli ešte všeličo stihnúť.

V Liečebni sv. Františka pomáhame pacientom a ich príbuzným v ich trápeniach a bolestiach. Napriek tomu, že naše možnosti sú obmedzené, nevzdávame sa a ideme ďalej. V našej činnosti nám pomáha občianske združenie Klub Nádeje. Vďaka klubu môžeme ešte lepšie pomáhať ľuďom v ich bolestiach a trápeniach. Aby, ak niekedy budeme aj my odkázaní na pomoc druhých, sme tú pomoc tiež dostali.

JUDr. Tomáš Kozovský
predseda združenia

Občianske združenie Klub Nádeje vzniklo v roku 2006 a združuje občanov, ktorí uvedomujúc si ohraničenosť pozemského života, chcú sa osobne pričiniť za dôstojnú starobu i dôstojné posledné chvíle života svojich blízkych, ale aj seba samých.

Poslaním Občianskeho združenia Klub nádeje je:

 • rozprúdenie celospoločenskej diskusie na tému dôstojná staroba a dôstojné umieranie na Slovensku,
 • podpora projektov paliatívnej a hospicovej starostlivosti,
 • získavanie finančných prostriedkov na prevádzku hospicov a liečební,
 • propagácia hospicovej starostlivosti v očiach širokej verejnosti so zameraním na zvýšenie informovanosti a zatraktívnenie dobrovoľníckej práce,
 • urýchlenie procesu riešenia viaczdrojového financovania hospicovej starostlivosti

Hospic naše združenie definuje ako zariadenie, ktoré poskytuje svojmu pacientovi:

 • záruku, že v posledných chvíľach nezostane osamotený,
 • primerane možný komfort,
 • duchovnú službu,
 • interdisciplinárny tím odborníkov
 • nebude na ňom vykonaná eutanázia v aktívnej ani pasívnej forme,
 • v prípade záujmu bude môcť byť s ním ubytovaný aj jeho príbuzný

Prevažná časť činnosti OZ Klubu Nádeje je sústredená na Liečebňu sv. Františka.