Klub Nádeje

O nás

Komplexná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť o dôchodcov.
Pomoc pri hľadaní miesta v sociálnom zariadení.

Naše združenie nemá žiadnych zamestnancov, naše aktivity sú vykonávané na dobrovoľníckej báze a všetky finančné prostriedky sú použité na cieľové aktivity.

Použitie prostriedkov

Svoju činnosť môžeme realizovať vďaka podpore tých ľudí, ktorí si uvedomujú krehkosť ľudského bytia a skutočne jedinú spravodlivosť na tomto svete, že pred smrťou nikto z nás neujde. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pomáhať našej organizácii a symbolicky tak vrátite jeden groš...

 

Kto nás podporil

 

Naše občianske združenie KLUB Nádeje vzniklo v roku 2006 a zameriava sa najmä na podporu zariadení paliatívnej a hospicovej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti pre dlhodobo chorých pacientov. KLUB Nádeje podporuje zdravotnícke zariadenia, ktoré sa zameriavajú na pacientov s potrebou dlhodobej starostlivosti, pričom naša pomoc smeruje aj k príbuzným týchto pacientov, ktorí sa často nachádzajú v zložitej psychickej, ako aj ekonomickej situácii. Okrem zdravotníckych zariadení podporujeme aj individuálne pobyty konkrétnych pacientov, pričom vždy ide o dlhodobý proces.

jeden groš vraciam, jeden požičiavam a len z toho tretieho žijem